YMK 2019 - ÖZET YÜKLEME

Lütfen özet yüklemeden önce kaydınızı yapınız.  Yazar(lar)
  Adres Tüm yazarlar için
  Başlık
  Konu
  Özet
  Anahtar Kelimeler
  e-posta
  Bildiri Şekli
  Sayın Katılımcılar,

  XI. Türkiye Yemeklik Mantar Kongre’sinde sunulan bildirilerin tam metinleri hakem görüşleri doğrultusunda Mantar Dergisi'nde yayınlanacaktır.

  Tam metin yazım kuralları ve dergi ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

  http://dergipark.gov.tr/mantar